Jakie by� zaw�d, zaj�cie przodka? Podkre�lone. zawod
Ostatnie kolumny, przyczyna zgonu? Podkre�lone.
zawod


daleszynski.pl